Klimasats-prosjekt

Konseptanalyse for transport og personreiser

Prosjektnavn: Konseptanalyse for transport og personreiser
Fylke: Vestland (N)
Søker: OSTERØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging