Klimasats-prosjekt

Konseptanalyse for transport og personreiser

Fylke: Vestland
Søker: OSTERØY KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2018
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: