Klimasats-prosjekt

Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie transportformar

Prosjektnavn: Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie transportformar
Fylke: Vestland (N)
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Luster kommune har kartlagt muligheten for å bruke overskuddsmasser fra veibygging til å lage en turvei.