Klimasats-prosjekt

Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie transportformar

Fylke: Vestland
Søker: LUSTER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Luster kommune har kartlagt muligheten for å bruke overskuddsmasser fra veibygging til å lage en turvei.