Klimasats-prosjekt

Lade kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Lade kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND PARKERING/KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler