Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbilar i Sauda kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt for elbilar i Sauda kommune
Fylke: Rogaland (N)
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler