Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbilar i Sauda kommune

Fylke: Rogaland
Søker: SAUDA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: