Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Eid kommune

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE TEKNISK DRIFT
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: