Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for drift i Sauherad kommune

Fylke: Telemark
Søker: SAUHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 135 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: