Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler – Buskerud fylkeskommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for elbiler – Buskerud fylkeskommune
Fylke: Viken (N)
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner