Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler – Buskerud fylkeskommune

Fylke: Buskerud
Søker: BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2017
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn: