Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler (tjenestebiler)

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: