Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: