Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler