Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: