Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler