Klimasats-prosjekt

Ladepunkter Kongsvinger kommune

Fylke: Innlandet
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: