Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: