Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter til kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler