Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 90 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: