Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune

Fylke: Agder
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 163 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: