Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: LINDESNES KOMMUNE
Tilskudd: 163 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler