Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for elbil og elsykkel

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: