Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladestasjon for kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler