Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for kommunale tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: LILLESAND KOMMUNE
Tilskudd: 160 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: