Klimasats-prosjekt

Ladestasjon Stavanger renovasjon

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mai 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: