Klimasats-prosjekt

Ladestasjon Stavanger renovasjon

Prosjektnavn: Ladestasjon Stavanger renovasjon
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler