Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for elbiler for kommunale formålsbygg

Fylke: Vestfold
Søker: SANDE KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: