Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for elbiler for kommunale formålsbygg

Prosjektnavn: Ladestasjoner for elbiler for kommunale formålsbygg
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDE KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler