Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale biler

Fylke: Trøndelag
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: