Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale biler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale biler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STEINKJER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler