Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Fylke: Troms
Søker: KÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 105 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: