Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale elbiler
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: KÅFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 105 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler