Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner til elbiler

Fylke: Østfold
Søker: ASKIM KOMMUNE
Tilskudd: 52 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2018
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: