Klimasats-prosjekt

Lån en elsykkel – tilbud til alle i Arendal

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 152 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune ønsket å synliggjøre utslippsfrie transportløsninger ved å la folk få prøvekjøre en elsykkel. Ved å teste elsykkel på egen reisevei og dermed ha et bedre utgangspunkt til å endre reisevaner, ønsket kommunen å promotere sykkel som fremkomstmiddel. Sykkelbutikkene i Arendal stilte elsykler og transportsykler til disposisjon for utlån uten kjøpsforpliktelse.

Resultater og erfaringer

Prosjektet var svært vellykket, og de fleste utlån endte med kjøp av elsykkel. Kommunen opplever at interessen for elsykler har økt og at stadig flere bytter ut bil nummer to med en elsykkel.

Kommunen arrangerte en elsykkeldag der folk kunne teste ulike typer elsykler. I 2018 ble rundt 100 elsykler utlånt. I tillegg til utlån av vanlige sykler ble rundt 70 elsykler utlånt i 2019. Arendal kommune har laget en liste med suksesskriterier for prosjektet:

  • politisk forankring
  • tilgang på ressurser
  • gode samarbeidspartnere
  • avklaring av forventninger
  • fordeling av oppgaver
  • bruk av sosiale medier til kommunikasjon og informasjon
Relevante lenker