Klimasats-prosjekt

Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole

Fylke: Viken
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 1900
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: