Klimasats-prosjekt

Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole

Prosjektnavn: Massivtre og plussenergibygg av nye Ski vest skole
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt