Klimasats-prosjekt

"Miljøgate" – Sivert Nilsens gate og ny busstrasé

Prosjektnavn: "Miljøgate" – Sivert Nilsens gate og ny busstrasé
Fylke: Nordland (N)
Søker: TEKNISK DRIFT, VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 330 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel