Klimasats-prosjekt

"Miljøgate" – Sivert Nilsens gate og ny busstrasé

Fylke: Nordland
Søker: TEKNISK DRIFT, VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 330 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2019
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: