Klimasats-prosjekt

Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum

Fylke: Akershus
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Okt 2017
Type tiltak: Sykkel
Søknad:
Tilsagn: