Klimasats-prosjekt

Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum

Prosjektnavn: Mobile stativ for sykkelparkering i Ski sentrum
Fylke: Viken (N)
Søker: SKI KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel