Klimasats-prosjekt

Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 126 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Inspirert av et tilsvarende prosjekt i Helsinki ville Alta kommune motivere innbyggerne til å prøve ut mer klimavennlige transportformer. Bilbrukere fikk velge mellom å låne en elsykkel i to uker eller få et gratis månedskort på bussen mot at de delte erfaringene sine.

Resultater og erfaringer

I løpet av prosjektet økte vintersykling noe, og flere av elsykkeltesterne kjøpte egen elsykkel i etterkant. Antall busspassasjerer hadde en kraftig økning fra 20 000 passasjerer i 2016, til 100 000 passasjerer i 2018.

Det var ressurskrevende for kommunen å administrere utlån av elsykler, og etterspørselen var størst i sommerhalvåret. Etterspørselen etter busskort var størst i vinterhalvåret, men det var flere tilbakemeldinger på at det er ubehagelig å vente på forsinkede busser i kulda. Flere foreslo derfor sanntidssystem og oppvarmede busskur med lys.

Relevante lenker