Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi i Østfold fase 2

Prosjektnavn: Mobilitetstrategi i Østfold fase 2
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner