Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi i Østfold fase 2

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: