Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter på Møhlenpris

Prosjektnavn: Mobilpunkter på Møhlenpris
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner

Bymiljøetaten i Bergen kommune har testet ut et nytt konsept som tilrettelegger for klimavennlig transport ved å bygge tre mobilpunkter i bydelen Møhlenpris.

Et mobilpunkt er et samlested for ulike former av klimavennlig transport slik at det blir mer synlig og tilgjengelig for innbyggerne. Mobilpunktene skal blant annet ha bysykler, trygge sykkelparkeringer og ladeplasser for elektriske bildelingsbiler.

Bergen kommune har i 2017, 2018 og 2019 fått Klimasats-støtte til å gjennomføre prosjekter med mobilpunkter. 

Fremtidens Bergen

– Hovedpoenget med mobilpunktene er å samle og gjøre synlig og tilgjengelig ulike typer grønne transportalternativer, så disse etterhvert kan bli en reell konkurrent til det å eie og kjøre med privat bil, sier Lars Ove Kvalbein, rådgiver for mobilitet ved Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Ved å legge til rette for gange, sykkel, kollektiv og delemobilitet kan kommunen redusere klimagassutslipp og frigjøre areal.

Relevante lenker