Klimasats-prosjekt

Mottak av biorest frå biogassanlegg

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 2019
Type tiltak: Biogass, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn: