Klimasats-prosjekt

Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Nettverk

Nettverket består av Sør-Trøndelag Fylkeskommune og kommunene
Trondheim, Vikna, Malvik, Skaun, Røros og Orkdal. Målet er at deltakerne skal bygge mer miljøvennlig og klimanøytralt.

Relevante lenker