Klimasats-prosjekt

Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Feb 2018
Type tiltak: Bygg, Nettverk
Søknad:
Tilsagn:

Nettverket består av Sør-Trøndelag Fylkeskommune og kommunene
Trondheim, Vikna, Malvik, Skaun, Røros og Orkdal. Målet er at deltakerne skal bygge mer miljøvennlig og klimanøytralt.

Relevante lenker