Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Fylke: Akershus
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 25 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: