Klimasats-prosjekt

Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 162 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Sep 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: