Klimasats-prosjekt

Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune

Prosjektnavn: Ni ladepunkter ved Telemark fylkeskommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 162 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler