Klimasats-prosjekt

Nullutslippsbetong – piloter og marked

Fylke: Oslo
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 3 050 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Des 2020
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med. 

Ny betong med lavere klimagassutslipp

Futurebuilt har gjennomført fem pilotbygg med betong med svært lavt klimafotavtrykk, kjent som ekstremlavkarbonbetong. Lavkarbonbetong klasse ekstrem har et 35 prosent lavere klimagassutslipp enn lavkarbonbetong klasse A, og hele 60 prosent lavere utslipp enn standard betong. Pilotbyggene er:

  • Ruseløkka skole ved Undervisningsbygg (Oslo)
  • Klimahuset ved Universitetet i Oslo (Oslo)
  • Logistikkbygget ved Statsbygg og Det kongelige slott (Oslo)
  • Oksenøya senter (Bærum)
  • Gullhaug Torg 2A ved Avantor (Oslo)

Det sistnevnte prosjektet har ikke mottatt støtte fra Klimasats-midlene. 

Resultater fra pilotprosjektene

Ekstremlavkarbonbetong har nå blitt testet i flere prosjekter med gode resultater, og uten betydelige merkostnader. Det er mulig å redusere klimagassutslipp fra betongbruk med 50–70 prosent sammenliknet med typiske byggeprosjekter.

Ekstrem lavkarbonbetong, til en byggeplass nær deg?

I november 2020 ble det som en del av prosjektet holdt et erfaringsseminar med faglige innlegg og erfaringer med ulike typer klimavennlig betong.

Relevante lenker