Klimasats-prosjekt

Ny Alversund skule med fokus på klima

Fylke: Vestland
Søker: LINDÅS KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alver kommune, tidligere Lindås kommune, har bygget en ny skole og flerbrukshall med klimavennlige materialer og løsninger. 

Bruk av tre, varmepumpe og lavkarbonbetong

Nye Alversund skole er bygget med stor bruk av tre istedet for stål og betong. Betongen som er brukt er lavkarbonbetong, som betyr at det er betong med lavere klimafotavtrykk. Andre tiltak:

  • energibrønner og varmepumper til oppvarming med naturlige kuldemedier (propan) istedet for HFK-kjølemedier
  • skolen er prosjektert som et passivhus
  • etablert seks ladestasjoner for elbiler

Reduserte utslippene med 24 prosent

Klimagassutslippene fra Nye Alversund skole er beregnet ved hjelp av programmet One Click LCA og data fra detaljprosjektet. Resultatet viser at materialer og energi gir 24 prosent reduksjon av klimagasser sammenlignet med referansebygg.

Bruken av trevirke og lavkarbonbetong utgjør hovedkuttene i klimagassutslippene fra materialer. Totalt er klimagassutslippene fra materialer redusert med 35 prosent sammenlignet med et referansebygg.

Relevante lenker