Klimasats-prosjekt

Nye Ulstein kyrkje

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Feb 2019
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: