Klimasats-prosjekt

Offentlig fyllestasjon for biometan i Porsgrunn

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jan 0001
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: