Klimasats-prosjekt

Offentlig fyllestasjon for biometan i Porsgrunn

Fylke: Telemark
Søker: PORSGRUNN KOMMUNE
Tilskudd: 2 600 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: