Klimasats-prosjekt

Øke produksjon og effektivisering av biogass

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ås kommune har sammen med NMBU utredet mulighetene for å øke dagens produksjon av biogass ved Søndre Follo Renseanlegg (SFR).

Renseanlegget produserer 800 000 m³ biogass årlig. Omtrent halvparten av dette går til produksjon av hetvann og damp som benyttes på eget anlegg, mens resten fakles.

Gode muligheter for øke produksjonen av biogass

Det er mulig å øke gassproduksjonen med 68 prosent ved bruk av Antec-reaktorer, sammenliknet med dagens produksjon ved renseanlegget.

  • Tester viser at mulighetene for å benytte en plug flow-reaktor til utråtning av slam fra renseanlegg er meget gode.
  • Virkelighetsstudien i testperioden viser at gassproduksjonen er betydelig høyere enn i en tradisjonell råtnetank.
  • Som en synergieffekt ser man også at biorest er lavere. Det betyr mindre utråtnet slam til deponi og dermed mindre transport med tilsvarende reduserte transportkostnader og utslipp.