Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2021
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har bygget nye omsorgsboliger på Korpåsen i Asker. Det er høye ambisjoner for klima, arkitektur og universell utforming i omsorgsboligene.

  • Byggene har utstrakt bruk av trebaserte og innovative løsninger, som massivtre i konstruksjonen og innblåst trefiberisolasjon. Forenklede ventilasjonsløsninger sparer materialbruk.
  • Boligene er svært energieffektive, med energibehov på nær-nullenerginivå.
  • Byggene produserer lokal fornybar energi fra energibrønner og solceller som til sammen nesten dekker det totale energiforbruket. 
  • Byggeplassen har vært fossilfri.

Halverte klimagassutslipp

Kommunen er partner i FutureBuilt. Omsorgsboligene har derfor blitt gjennomført som et forbildeprosjekt med en målsetning om å halvere klimagassutslipp fra energi, transport og materialbruk.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker