Klimasats-prosjekt

Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil

Prosjektnavn: Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner