Klimasats-prosjekt

Ørland, kollektivt og sykkel fremfor bil

Fylke: Trøndelag
Søker: ØRLAND KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Mar 2018
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: