Klimasats-prosjekt

Ørsta kommune

Prosjektnavn: Ørsta kommune
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 790 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner

Ørsta kommune skulle bedre forholdende for gående og syklende i sentrum. Dessverre ble prosjektet avlyst.