Klimasats-prosjekt

Ørsta kommune

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ØRSTA KOMMUNE
Tilskudd: 790 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Avlyst
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Ørsta kommune skulle bedre forholdende for gående og syklende i sentrum. Dessverre ble prosjektet avlyst.