Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossildrivstoff til el

Prosjektnavn: Overgang fra fossildrivstoff til el
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE, ENHET FOR MILJØ, IDRETT OG KOMMUNALTEKNIKK
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Frogn kommune skulle kjøpe inn elektrisk truck, varebil og elsykler. En varebil ble ersatttet med et elkjøretøy, men det var en personbil og ikke en varebil. Støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.