Klimasats-prosjekt

Overgang fra fossildrivstoff til el

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE, ENHET FOR MILJØ, IDRETT OG KOMMUNALTEKNIKK
Tilskudd: 155 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2018
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Frogn kommune skulle kjøpe inn elektrisk truck, varebil og elsykler. En varebil ble ersatttet med et elkjøretøy, men det var en personbil og ikke en varebil. Støtten har derfor blitt frigitt til andre formål.