Klimasats-prosjekt

Påfyllingspumpe med biogass for person-, vare- og lastebiler

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 1 954 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2019
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn: