Klimasats-prosjekt

Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra

Fylke: Trøndelag
Søker: HEMNE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jun 2018
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nye Heim kommune skal utvikle Kyrksæterøra fra å være et bygdesenter til å bli et regionsenter for området mellom Orkanger og Kristiansund.

I forbindelse med områdereguleringen utførte kommunen en mulighetsstudie på klimavennlig utforming av sentrum. Prosjektet tok blant annet for seg klimavennlig transport, fortetting og sambruk av arealer.

Relevante lenker