Klimasats-prosjekt

Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra

Prosjektnavn: Parallelloppdrag i områdeplanprosess Kyrksæterøra
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HEMNE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging

Nye Heim kommune skal utvikle Kyrksæterøra fra å være et bygdesenter til å bli et regionsenter for området mellom Orkanger og Kristiansund.

I forbindelse med områdereguleringen utførte kommunen en mulighetsstudie på klimavennlig utforming av sentrum. Prosjektet tok blant annet for seg klimavennlig transport, fortetting og sambruk av arealer.

Relevante lenker