Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 485 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Apr 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjøvik kommune har gjennomført et pilotprosjekt med en selvkjørende elektrisk buss i Gjøvik sentrum. Antall dager bussen har vært i drift ble færre enn planlagt på grunn av tekniske utfordringer med kjøretøyet.

Erfaringer

  • For kommuner som skal gjennomføre lignende tiltak, er det viktig å delta i nettverk for utvikling og uttesting av slike kjøretøy.
  • I tillegg til teknologiske utfordringer, finnes det også flere ikke-teknologiske barrierer som driftsopplegg, ruteplanlegging og kostnadseffektiv support.
Relevante lenker