Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik

Prosjektnavn: Pilotprosjekt med førerløs elektrisk buss, Gjøvik
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 485 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport

Gjøvik kommune har gjennomført et pilotprosjekt med en selvkjørende elektrisk buss i Gjøvik sentrum. Antall dager bussen har vært i drift ble færre enn planlagt på grunn av tekniske utfordringer med kjøretøyet.

Erfaringer

  • For kommuner som skal gjennomføre lignende tiltak, er det viktig å delta i nettverk for utvikling og uttesting av slike kjøretøy.
  • I tillegg til teknologiske utfordringer, finnes det også flere ikke-teknologiske barrierer som driftsopplegg, ruteplanlegging og kostnadseffektiv support.
Relevante lenker