Klimasats-prosjekt

Plan- og næringsnettverk Lister

Prosjektnavn: Plan- og næringsnettverk Lister
Fylke: Agder (N)
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk