Klimasats-prosjekt

Plan- og næringsnettverk Lister

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2017 - Jan 2018
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: