Klimasats-prosjekt

Prøvekjøre elsykkel

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE - BYMILJØETATEN
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Jul 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: