Klimasats-prosjekt

Prøveprosjekt med depotladende elbusser i Hamar

Fylke: Innlandet
Søker: HEDMARK TRAFIKK FKF
Tilskudd: 4 646 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Sep 2017 - Des 2018
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Hedmark Trafikk FKF skulle teste ut tre elbusser, men anbudskonkurransen og prosjektet ble avlyst.

Relevante lenker