Klimasats-prosjekt

Redusering av transportmengder av slam

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Aug 2018
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn: