Klimasats-prosjekt

Redusering av transportmengder av slam

Prosjektnavn: Redusering av transportmengder av slam
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging