Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kristiansand kommune

Prosjektnavn: Redusert matsvinn i Kristiansand kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE, BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 323 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Mat

Kommunen får med mange aktører i arbeidet mot matsvinn. Flere tiltak er satt i gang, slik som pop-up restaurant, Matvinn-posen på serveringssteder, "vrakmat"-servering med mer.