Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn i Kristiansand kommune

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE, BY- OG SAMFUNNSENHETEN
Tilskudd: 323 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen får med mange aktører i arbeidet mot matsvinn. Flere tiltak er satt i gang, slik som pop-up restaurant, Matvinn-posen på serveringssteder, "vrakmat"-servering med mer.