Klimasats-prosjekt

Redusert matsvinn og klimavennlige menyer

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 437 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2017 - Nov 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune ønsket å øke bevisstheten rundt matsvinn i kommunens sykehjem og skoler og barnehager og undersøkte mengde og andel matsvinn i det kommunale avfallet.

En detaljanalyse ble gjennomført og avdekket at hele 64% av matavfallet i Trondheim var matsvinn. Det ble også observert at 34% av matsvinnet fremdeles var innpakket i originalemballasje. Trondheim kommune valgte derfor å lage et komplett undervisningsopplegg for 6. trinn i barneskolen, sammen med Framtiden i våre hender. Undervisningsopplegget skulle skape bevissthet rundt matsvinn og bidra til å redusere matsvinnet i kommunen.

Undervisningsopplegg om matvsinn

 • Undervisningspakken er både bilderik og variert, og kan brukes som grunnlag i undervisningen i andre kommuner. Den inneholder blant annet:
  • presentasjon om matproduksjon og matsvinn med notater og oppgaver
  • spill med oppgavekort om matvarer og dato
  • film om matsvinn (13 minutter)
  • A3 plakater som kan skrives ut og henges i klasserommet og på skolen
  • lapper som kan skrives ut til butikkaksjon
  • klassens MatVinn-avtale med skjema til utfylling
  • infoark til foreldre som kan skrives ut og legges i meldemappa

Se lenke til undervisningspakken nedenfor.

Erfaringer 

 • Kommunen jobber også med å utvikle klimavennlige menyer for kommunale enheter. De foreløpige funnene viser at de største utfordringene med matsvinn ligger på systemnivå og ikke nødvendigvis i hver enkelt enhet. For eksempel har de avdekket at til tross for at måltidsporsjonene og næringsinnholdet i sykehjemmenes måltider er nøye vurdert, havner store mengder emballert mat fra produksjonskjøkkenet i søpla – urørt av brukerne.
 • Kommunen erfarer at det har vært helt avgjørende å ha med egne innkjøpere og ernæringsfysiologer for å finne kjernen i hvorfor matsvinn oppstår og hva som skal til for å redusere det.
Relevante lenker